Zaburzenia erekcji – jak przebiega wizyta u lekarza?

KOLANA - BIODRO - RAMIĘ -- DŁOŃ

Zaburzenia erekcji – jak przebiega wizyta u lekarza?

Zaburzenia erekcji to jeden z najczęściej występujących problemów seksualnych u mężczyzn. Według badań epidemiologicznych aż 52% mężczyzn w wieku od 40 do 70 lat napotyka trudności z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu. Co na to Światowa Organizacja Zdrowia – WHO?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) działa w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i zajmuje się ochroną zdrowia. Zalecenia ekspertów WHO są uznawane za wiarygodne i szanowane źródło informacji o aktualnych sposobach działania w przypadku problemów zdrowotnych na całym świecie, zarówno w ujęciu społecznym, jak i jednostkowym.

Według zaleceń WHO obowiązkiem lekarza jest dbanie o dobrostan somatyczny i psychiczny pacjentów, a więc także o ich udane życie seksualne. Sprawność seksualna jest według WHO podstawą fizycznego i emocjonalnego zdrowia i dobrego samopoczucia jednostek i par, a także budowanych przez nie rodzin. Udane życie seksualne jednostek ma wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny całych społeczności i krajów. Pewność siebie, zadowolenie z pożycia, poczucie sprawności fizycznej i seksualnej motywują do działania. Zaburzenia erekcji powodują zaś obniżenie poziomu zadowolenia z życia, negatywnie wpływając na samopoczucie zarówno mężczyzny, jak i jego partnerki, powodując problemy w relacjach, zaburzenie poczucia własnej wartości i ogólny spadek motywacji.

Zaburzenia erekcji a jakość życia

Zgodnie z definicją, zaburzenia erekcji – w skrócie ED (od angielskiego Erectile Dysfunction) – diagnozowane są w przypadku stałej bądź nawracającej niemożności osiągnięcia lub utrzymania wzwodu niezbędnego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Zaburzenia erekcji powszechnie bywają nazywane impotencją, jednak obecnie unika się używania tego określenia z uwagi na jego pejoratywny wydźwięk i sugestię, jakoby problem był nieodwracalny. Tymczasem niemożność osiągnięcia lub utrzymania wzwodu jest w wielu przypadkach dolegliwością odwracalną! Istotna jest poprawna diagnoza problemu i podjęcie odpowiednich w danym przypadku kroków.

Sposoby na zaburzenia erekcji

Ponad połowa mężczyzn pomiędzy 40 a 70 rokiem życia miewa problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu, co drugi z nich uznaje jednak, że dolegliwość ta związana jest z jego wiekiem i akceptuje to jako „naturalną kolej rzeczy”, nie zgłaszając się do lekarza ani nie sięgając po środki wspomagające utrzymanie erekcji, np. leki takie jak Mensil. Lek Mensil jest dostępny bez recepty i zawiera 25 mg syldenafilu. Syldenafil przywraca zaburzony mechanizm erekcji poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia.

 

Uzyskanie wzwodu dzięki pomocy leków z syldenafilem pomaga odzyskać pewność siebie i „odblokować się” psychicznie, przez co poprawić jakość stosunków. Sięgnięcie po leki na zaburzenia erekcji to świadoma decyzja i podjęcie zdecydowanego kroku w celu poprawy jakości całego życia, na które, zgodnie z definicją WHO, niezaprzeczalny wpływ ma udane pożycie seksualne.

Długotrwałe i powtarzające się zaburzenia erekcji wynikać mogą z wielu czynników psychogennych, zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, takich jak nadmierny stres – często związany z wymagającą pracą, depresja, nerwica, problemy w relacjach między partnerami, brak komunikacji w kwestii potrzeb i fantazji. Czynniki organiczne wpływające na problemy z erekcją to m.in. nieprawidłowe ciśnienie krwi, niezdrowa dieta, otyłość, a także palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu, psychologiem, urologiem lub endokrynologiem może pomóc w odzyskaniu kontroli i radości z seksu dzięki odpowiedniej diagnozie i ewentualnym podjęciu leczenia adekwatnego do czynników wpływających na występowanie zaburzeń erekcji.

Osiągnięcie wieku dojrzałego przez mężczyznę nie jest jednoznaczne z koniecznością pożegnania się z seksem. Wręcz odwrotnie, warto zadbać o tę sferę życia właśnie wtedy, gdy zależy nam na utrzymaniu dobrego zdrowia i samopoczucia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Bibliografia:

  1. Muneer A et al. Erectile dysfunction BMJ 2014; 348 :g129.
  1. Rabijewski M. Zaburzenia erekcji – etiologia i leczenie. Przegląd Urologiczny 2006; 4(38). http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1092. Data dostępu: 19.03.2021 r.
  2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mensil.
  3. Grabski B i in. Zaburzenia erekcji. Medycyna praktyczna. https://www.mp.pl/pacjent/seksuologia/zaburzenia-seksualne/u-mezczyzn/92036,zaburzenia-erekcji. Data dostępu: 19.03.2021 r.
  4. Althof SE et al. International SEAR Study Group. Sildenafil citrate improves self-esteem, confidence, and relationships in men with erectile dysfunction: Results from an international, multi-center, double-blind, placebo-controlled trial. J Sex Med. 2006; 3(3): 521-9.

 

 

Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Skład: Jedna tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Postać farmaceutyczna: tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Mensil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Mensil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteric anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie o tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi <90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące

The post Zaburzenia erekcji – jak przebiega wizyta u lekarza? appeared first on Blog medyczny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *