Objawy padaczki

Objawy zespołu klinicznego, który nazywamy padaczką (epilepsją) są bardzo zróżnicowane. Najbardziej znaną postacią napadów padaczkowych, stanowiących niemalże synonim padaczki, są uogólnione napady drgawkowe, dawniej nazywane napadami dużymi (fr. grand mal).  Występują one w każdym wieku, a rozróżnia się dwie ich formy. Napad pierwotnie uogólniony charakteryzuje nagły początek, bez żadnej zapowiedzi. Napad zaczyna się czasami krzykiem,…
Przeczytaj więcej